Details

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

-Philippines mua vũ khí Nhật để đối phó Trung Quốc

-Số người xin trợ cấp thất nghiệp tuần qua tại Hoa Kỳ lên tới 271,000 người

-Kinh tế ổn định, và giá xăng rẻ, sẽ khiến nhiều người dân Hoa Kỳ đi chơi ngày lễ Độc Lập