Details

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

-80% dân Philippines tin rằng tham vọng của Trung Quốc sẽ dẫn đến xung đột võ trang.
-Số người tử vong vì bệnh MERS ở Nam hàn tăng lên 23 người
-Việt Nam miễn thị thực nhập cảnh thêm cho 5 nước Âu Châu
-Hãng máy bay United Airlines sẽ ngưng hoạt động tại phi trường quốc tế JFK Airport.