Details

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

-Đại sứ Mỹ: Ông Trọng đi Mỹ Tháng 7, có thể ký TPP mùa hè này
-Ông Chu Vĩnh Khang bị án tù chung thân
-Lùng kiếm tù vượt ngục sang đến ngày thứ 6, ra ngoài tiểu bang New York