Details

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

-Việt Nam và Hoa Kỳ gia tăng hợp tác về quốc phòng
-Hải quân Mỹ, Nam Hàn thao dượt chống tàu ngầm
-Sở cảnh sát quận Los Angeles cần mướn 1,300 cảnh sát