Details

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Chương trình “Quê Nhà-Quê Người” với nhà văn Huy Phương,
mỗi Thứ Năm hàng tuần.
Thực hiện: Ngọc Lan.
Đề tài kỳ này: Những điều không có thật