Details

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Cafe có một lịch sử gắn bó khá lâu với người Việt và nó đã trở thành một nét văn hóa sâu đậm hơn tình nghĩa hơn với những người Việt tha hương ở hải ngoại. Chúng ta hãy tìm hiểu vì sao mọi người đi uống cafe.