Details

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Bến tàu cá của ngư dân Việt tại Hawaii. Phóng sự về đời đánh cá của các ngư dân Việt Nam ở Honolulu, Hawaii do phóng viên Ngọc Lan và Thiên An nguoiviettv thực hiện.