Details

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Giới thiệu sách mới của nhà văn Huy Phương.
Chân dung H.O. và những cuộc đổi đời.
Phóng viên Ngọc lan của Người-Việt TV thực hiện.