Details

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Indonesia ngưng gửi người giúp việc nhà sang Trung Đông
Nhật nhờ Liên Hiệp Quốc áp lực Bắc Hàn về công dân bị bắt cóc
Số nhân viên mới thu nhận ở Mỹ giảm mạnh trong Tháng Tư