Details

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Bác sĩ của bạn – Chương trình do Bác sĩ NGUYỄN TRẦN HOÀNG phụ trách.
Thực hiện: phóng viên Nhất Anh (Người-Việt TV).
Phát hình vào mỗi thứ Ba hàng tuần.
Chương trình tuần này: Làm sao ngừa viêm gan B