Details

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Chương trình “Giờ Giải Ảo” với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, mỗi Thứ Bảy hàng tuần.
Thực hiện: Đinh Quang Anh Thái
Đề tài kỳ này: Đừng làm vỏ trứng

  • win co

    Nếu có dịp, xin kính nhờ ban biên tập chương trình Giờ Giải Ảo và kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa tham luận vấn đề “Vai trò của chủ nghĩa cộng sản nói chung và ĐCS Liên Xô nói riêng trong thế chiến thứ II? Sách lịch sử trong nước luôn ca ngợi và đề cao chiến thắng của khối cộng sản Liên Xô chống lại quân đội Phát-xít, ông Nguyễn Xuân Nghĩa có phản biện gì không?” Rất cảm ơn nếu chương trình lưu tâm đến yêu cầu này của tôi.